แพน ราชเทวี กรุ๊ป จัดสัมมนาร้านขายยาและร้านค้า(ภาคเหนือ))
จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง "The New Trend for Modern Store Management"

18/11/07
 
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง "The New Trend for Modern Store Management " ณ โรงแรมโนโวเทล จ.เชียงใหม่ โดยได้เชิญวิทยากรมากความรู้ความสามารถมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เก็บเกี่ยว อาทิ ศาสตรภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ บรรยายเรื่อง "กลยุทธ์บริหารร้านค้าสมัยใหม่" และ ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ เภสัชกร 7 วช. โครงการพัฒนาร้านยา กองควบคุมยา สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง "ร้านยาคุณภาพ และกฏหมายควรรู้" นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก จุ๋ย - วรัทยา นิลคูหา มอบโชคให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ อ.สุธีร์ รัตตนาคินทร์ กล่าวขอบพระคุณเจ้าของร้านยา - ร้านค้าที่เข้าร่วมสัมมนา พร้อมกล่าวปิดงาน หลังจากนั้นผู้เข้าสัมมนารับประทานร่วมกัน

 
อ.ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
บรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การบริหารร้านค้าสมัยใหม่"
ภก.วราวุธ เสริมสิริ
เภสัชกร 7 วช. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บรรยายเรื่อง "ร้านยาคุณภาพ และกฏหมายควรรู้"
อ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา